HOME LOGIN ID/PW FIND JOIN
 
홈 > 정보광장 > 행사일정
날 짜  2018년 11월 21일 수요일
제 목  □ 이마트 희망 나눔 프로젝트(김장나눔행사)
□ 이마트 희망 나눔 프로젝트(김장나눔행사)

   - 일    시 : 2018. 11. 21(수), 14:00 ~ 15:00
   - 장    소 : 충주종합사회복지관 다목적광장
   - 대상인원 : 지역 내 저소득가정, 충주시장애인복지관
   - 주최(주관) : e마트 충주점, 충주종합사회복지관
   - 주요(행사)내용 : 겨울 김장철을 맞아 이마트 충주점에서 직원들이 직접 담근 김장김치를 지역 내 저소득
                      가정 및 사회복지시설 기증
개인정보취급방침이용약관